دانلود رایگان دوره فارکس چرتکه

160,000 تومان

نحوه پرداخت: ارز دیجیتال و ریالی

پشتیبانی اختصاصی دوره: مادام العمر

نحوه برگزاری دوره: مشاهده فایل ویدئویی و صوتی هر جلسه

توضیحات

سرفصل های دوره:

بُعد اول: استراتژی

بُعد دوم: مدیریت سرمایه

بُعد سوم: روان شناسی بازار