توئیت های ارز دیجیتال

مقالات حوزه رمز ارز ها

ترند های روز

Name Price Market Cap Supply Change % (7D) Performance
1 Bitcoin
24.235,16 €
463.414.865.809,88 € 19121593 BTC
-0.67%
2 Ethereum
1.928,55 €
235.216.292.494,85 € 121965358.6865 ETH
-2.56%
3 Litecoin
62,90 €
4.462.430.010,39 € 70944833.233471 LTC
-1.3%
4 DigitalCash
54,46 €
591.984.278,08 € 10870074.88205 DASH
-3.8%
5 Monero
164,08 €
2.979.855.100,77 € 18160989.156319 XMR
-0.93%
6 Nxt
0,00 €
3.631.638,46 € 998999927.93769 NXT
-0.67%

مطالب جدید