مقالات حوزه رمز ارز ها

ترند های روز

Name Price Market Cap Supply Change % (7D) Performance
Bitcoin BTC
$41,813.34
$817,922,271,423.26 19561275 BTC
+3.98%
Ethereum ETH
$2,240.37
$269,366,386,470.24 120233028.20889 ETH
+1.34%
Ethereum Classic ETC
$19.90
$2,872,403,856.59 144360802.6523 ETC
+0.3%
Litecoin LTC
$72.97
$5,395,866,899.42 73945314.483471 LTC
+0.91%
Cardano ADA
$0.41
$18,371,162,735.59 45000000000 ADA
+3.34%
Ripple XRP
$0.62
$62,262,145,386.95 99988188647 XRP
-0.17%
Dogecoin DOGE
$0.09
$12,929,893,130.79 142102046383.7 DOGE
+6.11%

مطالب جدید