مقالات حوزه رمز ارز ها

ترند های روز

Name Price Market Cap Supply Change % (7D) Performance
Bitcoin BTC
$62,105.48
$1,222,346,452,119.19 19681781 BTC
-7.29%
Ethereum ETH
$2,889.62
$346,958,061,105.27 120070459.78713 ETH
-10.26%
Ethereum Classic ETC
$23.62
$3,460,622,360.80 146535982.95574 ETC
-19.64%
Litecoin LTC
$72.88
$5,423,965,262.28 74419476.983471 LTC
-15.15%
Cardano ADA
$0.42
$18,754,133,000.85 45000000000 ADA
-16.55%
Ripple XRP
$0.45
$45,358,255,900.85 99987695075 XRP
-16.86%
Dogecoin DOGE
$0.14
$19,816,873,009.55 143873476383.7 DOGE
-21.42%

مطالب جدید