توئیت های ارز دیجیتال

مقالات حوزه رمز ارز ها

ترند های روز

Name Price Market Cap Supply Change % (7D) Performance
1 Bitcoin
19.355,52 €
370.963.289.706,24 € 19165762 BTC
-0.68%
2 Ethereum
1.331,01 €
163.187.801.568,06 € 122604489.499 ETH
-0.47%
3 Litecoin
53,62 €
3.822.497.854,48 € 71288658.233471 LTC
+0.21%
4 DigitalCash
42,42 €
464.241.213,31 € 10943922.991741 DASH
+0.66%
5 Monero
149,87 €
2.724.865.820,59 € 18181529.462776 XMR
+0.13%
6 Nxt
0,00 €
3.093.786,09 € 998999927.93769 NXT
-6.52%

مطالب جدید