دانلود رایگان دوره پیش‌بینی اقتصادی 1400-ماهان تیموری

175,000 تومان

نحوه پرداخت: ارز دیجیتال

پشتیبانی اختصاصی دوره: مادام العمر

نحوه برگزاری دوره: مشاهده فایل ویدئویی و صوتی هر جلسه

توضیحات

سر فصل های دوره پیش بینی اقتصادی 1400
شاخص های پیش بینی کننده رشد اقتصادی
شاخص های پیش بینی کننده تورم
شاخص های پیش بینی کننده نرخ بهره
شاخص های پیش‌بینی کننده ارز
شاخص های پیش‌بینی کننده طلا
شاخص های پیش بینی کننده مسکن
شاخص های پیش بینی کننده بورس

سر فصل های دوره میکرو پیش بینی اقتصادی 1400
چشم انداز اقتصادی
اقتصاد کلان
چشم انداز بازارهای طلا، ارز، بورس، مسکن

هدایای دوره

دسترسی کلوپ سرمایه گذاری

(به ارزش یک میلیون تومان)

رمز ارز

(به ارزش یک میلیون تومان)

سورپرایز ویژه

ماهان تیموری