زندانی شدن یک ماهه سندباکس (SAND) در یک الگوی تکنیکال!

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بیش از 4 هفته است که سند در محدوده الگوی مثلث متقارن خود محصور شده و نیازمند تصمیم‌گیری برای شکست در جهت صعودی یا نزولی است. سند پس از شناسایی کف در محدوده 0.810 موفق به صعود 60 درصدی و لمس محدوده قیمتی 1.04670 شد. اما در آن محدوده با مقاومت مواجه شده و با فشار فروش به سمت پایین سرازیر شد. اما از سوی دیگر خط روند صعودی باعث شد که قیمت با حمایت مواجه شده و ریزش زیاد را تجربه نکند. خط بالایی الگوی مثلث متقارن از یک سو و خط روند صعودی از سوی دیگر، سند را در محدوده کوتاهی محصور ساخته و از ریزش یا رشد بیشتر آن جلوگیری کرده‌اند. حال الگوی مثلث متقارن از یک سو و الگوی سر‌و‌شانه تشکیل شده در کف از سوی دیگر، می‌توانند نشان از رشد مجدد قیمت در آینده‌ای نزدیک داشته باشند.