بایننس کوین بر سر دوراهی، شکست کانال صعودی یا ریزش به کف کانال؟

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

همانطور که در تصویر مشخص است، بی‌ان‌بی برای بار چهارم با خط مقاومت سقف کانال صعودی خود برخورد نموده و از صعود بازمانده است. از طرفی این برخورد با خط روند نزولی نیز همزمان شده که این امر فشار فروش را بیشتر می‌نماید. در این صورت، احتمال ریزش 60 درصد و احتمال صعود تنها 40 درصد می‌باشد. معامله‌گران ریسک پذیر اقدام به فروش در این محدوده نموده و حد ضرر خود را در بالای خط روند نزولی قرار می‌دهند. اما معامله‌گران با ریسک کمتر در انتظار حرکت قیمت مانده و در صورت شروع ریزش به سمت محدوده کف کانال با آن همراه شده و همچنین در صورت شکست کانال و خط روند نزولی و صعود به بالای آن، این سیگنال قوی صعودی را دریافت نموده و وارد موقعیت خرید خواهند شد. توصیه ما به معامله‌گران عزیز این است که در انتظار حرکت قیمت مانده و پس از آن با حرکت همراه شوند تا از ریسک موجود دور بمانند.بایننس کوین بر سر دوراهی، شکست کانال صعودی یا ریزش به کف کانال؟