باندهای بولینگر معمولاً در استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند زیرا نوسان قیمت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. …